SNØ

2009/2010

Snømengde målt daglig fra første snøfall til den siste snøen har tint bort.

 

 

 

2009/20102009/2010

 

 

2009/2010